งาน "มหกรรมเกษตรอินทรีย์ สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง"

เมื่อวันที่  23  กรกฎาคม  2551  นายบรรหาร  ศิลปะอาชา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน  "มหกรรมเกษตรอินทรีย์  สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง"  โดยมี นายสมศักดิ์  ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  และเกษตรกร จำนวน 5,000 คน  ร่วมในพิธีเปิด   ณ  พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
            งานดังกล่าวจัดขึ้นเผยแพร่ความรู้และแนวคิดการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงในการพึ่งพาตนเอง 
ซึ่งเหมาะสมกับเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้  โดยเน้นให้ประชาชนเกิดการตื่นตัวและสนใจเรื่องเกษตรอินทรีย์กันมากขึ้น กิจกรรมภายในงาน มีการประชุมสัมมนาวิชาการ การอบรมเทคโนโลยีการเกษตรการจัดแสดงนิทรรศการเกษตรอินทรีย์ และการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่  23 -27 กรกฎาคม 2551 โดยทาง บริษัท Bioagricert ได้มีการออกบูทเพื่อนำเสนอ วิธีการรับรองมาตรฐานที่จะนำไปสู่การเป็นที่ยอมรับของสินค้าเกษตรอินทรีย์ ในระดับนานาชาติ และทางเราได้เข้าร่วมการสัมนาในหัวข้อเรื่อง "เส้นทางเกษตรอินทรีย์ไทยสู่เกษตรอินทรีย์โลก"

Click here to download Document 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

บูทแนะนำบริษัทและการดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับรองภายในงานเจ้าหน้าที่ทางบริษัทที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ที่สนใจการบรรยายเชิงวิชาการ ในงานสัมนาโดยเจ้าหน้าที่ Inspector คุณณัฐวรรณ เอกอินทร์ จากบริษัท Bioagricert

 

 

 
โพสเมื่อ : 7 สิงหาคม 2551
 
บริษัท ไบโออะกริเสิร์ช (ไทยแลนด์) จำกัด  716 อาคารพญาไท ชั้นที่ 7 เลขที่ 31 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Tel : 02-6401568   Fax : 02-6401568    Email address : bioagricert.certification@gmail.com free hit counter