งานแสดงสินค้าอาหาร 2553 THAIFEX - World of food ASIA 2010

งานแสดงสินค้าอาหาร 2553 THAIFEX - World of Food Asia 2010
ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2553 

ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อาคาร IMPACT CHALLENGER 2-3

จัดโดย
กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
หอกาค้าไทย
Koelnmesse GmbH

บูทของ BIOAGRICERT ตั้งอยู่บริเวณสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย (TOTA)

โพสเมื่อ : 3 สิงหาคม 2553
 
บริษัท ไบโออะกริเสิร์ช (ไทยแลนด์) จำกัด  716 อาคารพญาไท ชั้นที่ 7 เลขที่ 31 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Tel : 02-6401568   Fax : 02-6401568    Email address : bioagricert.certification@gmail.com free hit counter